Elk jaar zijn er zes dagen dat de Westerscheldetunnel tolvrij is. De tolvrije dagen die er in 2023 aankomen zijn:

9 september

28 oktober

25 november