Elk jaar zijn er zes dagen dat de Westerscheldetunnel tolvrij is. De tolvrije dagen die er in 2024 aankomen zijn:

27 januari

24 februari

6 april

7 september

26 oktober

30 november